За ученика

Достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ по дни и часове, както следва:

датаденчасмясто
07.06.2024 г.петък 12,30 – 17,00 ч.кабинет зам. директор
10.06.2024 г.понеделник15,00 – 17,00 ч.кабинет зам. директор
11.06.2024 г.вторник15,00 – 17,00 ч.кабинет зам. директор
12.06.2024 г.сряда13,00 – 15,00 ч.кабинет зам. директор

График за консултациите на педагогическите специалисти в СПГТ ЛИНК


Учебници за учебната 2023/2024г.ЛИНК


Критерии за оценка по:


Скала за оценяване на тестове – линк

Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение и есе – линк

Критерии за устно оценяване по БЕЛ – линк


Виртуална Библиотека – ресурси: Руски език, Биология, Професионална подготовка 9 клас,

Изисквания и критерии за оценка на Презентации – линк


ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Удължаване на срока за достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ

  по дни и часове, както следва:

датаденчасмясто
14.06.2022 г. вторник 15.00 -17.00 Кабинет ЗДУД
15.06.2022 г. сряда 12.00 – 14.30 Кабинет ЗДУД

Достъпът до изпитните работи на зрелостниците ще се осъществява в тяхно присъствие лично от Цветелина Димитрова – ЗДУД.

От ръководството

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ

по дни и часове, както следва:

класдатаденчасмясто
  XII-А  09.06.2022 г.  четвъртък  14.00 -15.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Б  09.06.2022 г.  четвъртък  15.30 – 16.30  Кабинет ЗДУД
  XII-В  09.06.2022 г.  четвъртък  17.00 – 18.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Г  09.06.2022 г.  четвъртък  18.00 – 19.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Д  10.06.2022 г.  петък    8.00  –  9.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Е  10.06.2022 г.  петък    9.00 – 10.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Ж  10.06.2022 г.  петък  11.00 – 12.00  Кабинет ЗДУД
   13.06.2022 г.  понеделник      9.30 -12.00  Кабинет ЗДУД

Достъпът до изпитните работи на зрелостниците ще се осъществява в тяхно присъствие лично от Цветелина Димитрова – ЗДУД.

От ръководството

Държавен зрелостен изпит по Български език и литература за 2021/2022     УЧЕБНА ГОДИНА СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ – 18.05.2022г.

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА 2021/2022     УЧЕБНА ГОДИНА СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТКЛАСЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ДАТА/ДЕН/ЧАСПРАКТИКА ДАТА/ДЕН
РЕСТОРАНТЬОР/КЕТЪРИНГ/12 А     ИТ Е20. 05. 2022 /ПЕТЪК/ ПЪРВА ГРУПА: 10.00ч. ВТОРА ГРУПА: 13.30ч. СПГТІ И ІІ ГРУПА 31. 05. 2022 /ВТОРНИК / МЕТРО АКАДЕМИЯ
РЕСТОРАНТЬОР/КЕТЪРИНГ/12 Б     ИспЕ23. 05. 2022 /ПОНЕДЕЛНИК/ ПЪРВА ГРУПА: 8.30ч. ВТОРА ГРУПА: 12.00ч. СПГТІ  И ІІ ГРУПА 30. 05. 2022 /ПОНЕДЕЛНИК /   МЕТРО АКАДЕМИЯ
РЕСТОРАНТЬОР/ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗХР/12 В       АЕ20. 05. 2022 / ПЕТЪК / ПЪРВА ГРУПА: 10.00ч. ВТОРА ГРУПА: 13.30ч. СПГТІ  И ІІ ГРУПА   02. 06. 2022 /ЧЕТВЪРТЪК /   МЕТРО АКАДЕМИЯ
 РЕСТОРАНТЬОР/ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗХР/12 Г       НЕ27. 05. 2022 /ПЕТЪК/ ПЪРВА ГРУПА: 8.30ч. ВТОРА ГРУПА: 12.00ч. СПГТІ  и ІІ ГРУПА 01. 06. 2022  /СРЯДА/   МЕТРО АКАДЕМИЯ
РЕСТОРАНТЬОР/ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗХР/12 Д         РЕ26. 05. 2022 / ЧЕТВЪРТЪК / ПЪРВА ГРУПА: 8.30ч. ВТОРА ГРУПА: 12.00ч. СПГТІ И ІІ ГРУПА 03. 06. 2022 /ПЕТЪК/     СПГТ – учебен ресторант
ХОТЕЛИЕР/ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО12 Е          АЕ23. 05. 2022 / ПОНЕДЕЛНИК/ ПЪРВА ГРУПА: 8.30ч. ВТОРА ГРУПА: 12.00ч. СПГТ31. 05. 2022 /ВТОРНИК/  
ЕКСКУРЗОВОД/ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ/12 Ж     АЕ20. 05. 2022 /ПЕТЪК/ ПЪРВА ГРУПА: 10.00ч. ВТОРА ГРУПА: 13.30ч СПГТ01. 06. 2022 /СРЯДА/

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Правилата за обучение в електронна среда 

Вътрешни правила за работа в електронна среда ЛИНК

Във връзка с писмо на МОН № 9105-421/08.12.2020 г., вх. № РУО1-34870/08.12.2020 г., Ви информираме следното:

Електронните профили от muna …@edu.mon.bg са персонални! Тези служебни акаунти ще бъдат активни, докато учителят преподава в системата на училищното образование, респективно докато ученикът посещава училище от I до ХII клас. С тях поетапно ще бъдат интегрирани всички платформи и информационни системи, използвани в образователния процес, поради което правилното им разпространение и съхранение е от изключителна важност!

Всеки профил отговаря на точно определен потребител и всеки трябва да се отнася отговорно и да пази своите данни. Да не се предоставя информация за потребителски имена и пароли на трети лица, както и в различни електронни платформи и социални мрежи. Да не се публикуват кодове на класни стаи в незащитени групи и канали!

В профила си всеки потребител следва да въведе информация, с чиято помощ да може сам бързо да смени компрометирана или забравена парола – алтернативен имейл и/или мобилен телефон. Ако такава информация не е въведена, смяната на парола може да бъде извършена единствено от директора/администратора на училището.

При съмнение за кражба на потребителски профил или компрометиран профил, незабавно да се уведоми директора/администратора в училище.

На учениците и учителите следва да се обърне специално внимание на следните аспекти: 


Teams

Учениците от 8-ми класове да опреснят/регистрират своите акаунти за Office 365 ( и Teams) в зависимост от статуса в предишното им училище.

  1. В случай, че  не са получили/не знаят нищо за тези акаунти: – да напишат Ново съобщение в ШКОЛО до Емил Аврамов /администратор за ШКОЛО и Office 365(Тeams) при СПГТ/ и да поискат своя персонален акаунт.
  2. В случай, че са получили, но са забрави акаунта/паролата – да опитат ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА и да следват инструкциите. При неуспешен опит  – да напишат Ново съобщение в ШКОЛО до Емил Аврамов /администратор за ШКОЛО и Office 365(Тeams) при СПГТ/ и да поискат ресетване на своя акаунт.
  3. След като влезете в Office 365 през браузер, моля актуализирайте Вашият профил с реален имейл и тел. номер, за да можете да възстановите достъпа при забравена парола.

Виртуалната класна стая – Teams е част от Office 365. Teams има също така настолно и мобилно приложение, което може изтеглите и инсталирате.

Успех.


ШКОЛО

Уважаеми колеги,
„Школо“ предлага дистанционна форма на обучение през платформата, която ще помогне учебният материал да достигне лесно до учениците. Това може да се направи чрез модулите „ Учебно съдържание“, „ Тестове“ и „Комуникация“. Тях може да намерите в пълния пакет ,Дигитален лидер“ на платформата.
Дава възможност да записвате обучителни видеа към своите ученици. Те могат да бъдат качвани и изпращани много лесно и бързо в платформата на „Школо“.
Екипът на „Школо“ има подготвени клипове за това как Вие да създавате видео съдържание и как да работите с функционалностите (модулите), които ще помогнат за изпращането на нужното учебно съдържание към учениците ни.

  1. видео – Учебни материали и съобщения към ученици
  2. видео – Тестове
  3. видео – Софтуер за записване на видеа
    /линкове към обучителните видеа вижте по-долу/

Възможни са и други варианти за преподаване и учене от разстояние – обучение чрез самоподготовка, онлайн консултации, използване на онлайн платформи за обучение, онлайн обучение в реално време, електронна комуникация, линкове към безплатни образователни ресурси, социални мрежи, поставяне на конкретни индивидуални и групови задачи и др.