2012

„УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
СПГТ участва в проекта „Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information (NELLII)На 20.10.2012 г. се проведе Столичен фестивал „Учене през целия живот“. Участвахме в демонстрации и практически работилници по ПОО, сервиране – правила или начини на общуване, като направихме идейна маса на тема „Есен“. Снимки от мероприятието.На 21.10.2012 г. участвахме във фестивала на западна България в Благоевград. В проекта взеха участие: Борислав Недков – 12б, Петя Димитрова, Мариянка Живкова. Снимки от мероприятието.