Екип

Български език и литература:

Анета Гегова,

Галина Михайлова,

Диана Генова,

Милка Виденова,

Мирелла Ковачевска,

Събина Добрева

Философия, Гражданско образование:

Диана Йорданова,

Маргита Бонкина

Математика, Информационни технологии:

Надя Симеонова – РН ИКТ,

Величка Стоимчева,

Величка Тухчиева,

Златина Милева,

Десислава Христова,

Радка Янкова,

Роза Георгиева

Физика и астрономия:

Ваня Христова,

Мария Попова,

Радка Янкова

Химия и опазване на околната среда:

Ваня Христова,

Марияна Христова

Биология и здравно образование:

Ваня Иванова,

Даниела Гусева

География и икономика:

Мариана Прелджич,

Станислава Симеонова,

Тошко Цекин

История и цивилизации:

Мариана Прелджич,

Миглена Атанасова,

Тошко Цекин

Английски език:

Васка Трифонова,

Тони Илиев,

Искра Йорданова,

Маринела Иванова,

Михаил Стоичков

Изобразително изкуство:

Александрина Дакова

Немски език:

Ивелина Кирова,

Катерина Янкова

Руски език:

Елена Лютова,

Татяна Мидилева

Испански език:

Даниела Претъргова,

Вишница Тричкович

Италиански език:

Вишница Тричкович,

Иво Костадинов

Музика:

Живко Узунов

Физическо възпитание и спорт:

Венелин Добрев,

Димитър Димитров,

Емилия Антонова,

Иван Банков,

Мария Николова

Професионална подготовка:

инж. Анелия Виденова,

инж. Антония Димитрова,

инж. Валя Петрова,

Василка Стоилова,

инж. Екатерина Петрова,

Елена Петкова,

Емилия Драганова,

инж. Жени Доцанова,

инж. Златка Добревска,

Иван Петков,

Катя Николова,

Красимира Атанасова,

инж. Мария Апостолова,

Мария Унджиева,

инж. Мария Чамова,

инж. Петя Димитрова,

Радостина Шанкова,

инж. Росица Кацарска,

инж. Цветелина Ангелова,

инж. Юлия Панджерова

д-р Татяна Димитрова

Екип за подкрепа и личностно развитие:

Светлана Попова – Педагогически съветник

Румен Рашков – Психолог