2018

https://www.spgt.org/wp-content/uploads/2018/12/orca_share_media-300x300.jpg
Гдиня

От 19 до 23 ноември 2018г. в град Гдиня, Полша се проведе първата работна среща от двугодишен проект 2018-1-PL01-KA229-050548_3 „Предприемачеството – ключ към успеха” по Програма „Еразъм+/ КД2 «Партньорства за училищен обмен» с инициатор полското училище ZSAE и партньори пет професионални училища от Испания, Италия, Германия, България и Румъния.  повече


https://www.spgt.org/wp-content/uploads/2018/11/HRC-300x300.jpg
HRC

УЧЕНИЦИ ОТ СПГТ ПОСЕТИХА КУЛИНАРНА АКАДЕМИЯ HRC

Посещението е инициатива на Конфиндустрия България, най- голямата индустриална организация в Италия. За четвърти път на 16. 11. 2018 г. в България бе отбелязан  Денят на малките и средни предприятия.
Учениците от 11 а клас, професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“ бяха гости на Кулинарната академия HRC и се запознаха с базата, историята и бъдещите проекти на академията.
В работилниците учениците проведоха практическо упражнение, като всеки приготви бързи хлебчета.


https://www.spgt.org/wp-content/uploads/2018/11/YanTak-300x300.jpg
Переспективи

Г-ЖА ЯНКА ТАКЕВА ПОСЕТИ СПГТ И УЧАСТВА В  СРЕЩА – ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ С УЧЕНИЦИ ОТ 11 И 12 КЛАС

Организатор на събитието бе Икономически и социален съвет на Република България.

На дискусията присъстваха и проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС, инж. А. Джонева – директор на СПГТ, експерти на УСС, учители по професионална подготовка от училището.
Ученици от всички професии и специалности от 11 и 12 клас взеха активно участие в дискусията. Чрез ролева игра формулираха ефективни предложения и идеи за професионалното обучение в гимназията.

Г-жа Янка Такева поздрави учениците, учителите и ръководството на СПГТ за тяхната работа и ползотворната дискусия. Проф. д – р Лалко Дулевски отличи учениците с грамоти.


Стартира проект „Твоят час“
Различни области

Професионални Математика и ИТ Спорт

Идентичност

Кариерно ориентиране


Софийска професионална гимназия по туризъм работи по проект „Ученически практики – Фаза 1“
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики в Софийска професионална гимназия по туризъм са 319.
През настоящата учебна година общо 75 ученика от 10, 11 и 12 клас обучаващи се по следните професии в нашето училище участваха в проекта: Ресторантьор, Хотелиер, Администратор в хотелиерството, Екскурзовод.
Основната цел на проект „Ученически практики – Фаза 1“ е подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Софийска професионална гимназия по туризъм сключи договори за работа по проект „Ученически практики – Фаза 1“ със следните обекти: хотелите Маринела, Метрополитън, Триада, Премиер, Експо, Парк хотел Витоша, Новотел София, Арена ди Сердика, Кристъл Палас; ресторанти Виктория, Модера; туристически агенции Виа Тера, Хепи Холидей и Сън Сприй Холидейз.
Учениците провеждат практика в реална работна среда, като са разпределени на различни позиции в базовите обекти, според спецификата на изучаваната професия. В помощ на учениците са наставници, с които училището има подписани договори, както и с наблюдаващи учители.
Практиката е в извън учебно време по предварително съгласувани програма и график, като трябва да бъдат изработени 240 астрономически часа. При успешно приключена практика учениците получават стипендия в размер на 300 лв. и сертификат, удостоверяващ работата им по проект „Ученически практики – фаза 1“.
Последната група от 24 ученика от Софийска професионална гимназия по туризъм ще приключи практиката си през месец декември 2018 г.
С работата на Софийска професионална гимназия по туризъм по проект „Ученически практики – Фаза 1“ целим постигането на следните резултати:

  1. Подобряване на връзките между училището и бизнеса в бранша.
  2. Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда.
  3. Даване на по–добра перспектива на нашите възпитаници за успешна професионална реализация на пазара на труда след завършването им.
фаза 1
Практики

СЕДМИЦА НА СПЕЦИАЛНОСТТА В СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ


През периода 10 – 13. 04. 2018 г в Софийска професионална гимназия по туризъм се проведе „Седмица на специалността“. Наситената програма предостави възможност на учениците да се запознаят с новите тенденции в професията, и да вземат участие в Мастер класовете на изтъкнати професионалисти в бранша.
Във вторник гост на училището беше Калина Илиева – собственик на пекарна „Хляб и здраве“. Тя изнесе презентация на тема „Традиционна направа на хляб с квас“. Учениците имаха възможност да се запознаят с технологията на приготвяне на този вид хляб и да опитат вкуса му.
В сряда ни гостува Таня Попова – мениджър човешки ресурси във Феърплей Пропъртис Мениджмънт. Темата на нейната презентация „Смисълът да работя в сферата на гостоприемството“, породи интересен дебат между учениците от 12 клас.
В четвъртък пред учениците от 12 клас професия „Ресторантьор“ Ивалина Иванова – маркетинг мениджър в „Едуардо Миролио“ поднесе дегустация на тема „Вината на изба Едуардо миролио“.
В петък шеф Дико Томчев – кулинарен консултант за Западна и Централна България в Юниливър България проведе Мастер клас на тема „Представяне на азиатски продукти“.
В същия ден 11 ж клас, професия „Екскурзовод“, специалност „Екскурзоводско обслужване проведе учебна екскурзия с маршрут „София – Копривщица – София“. По време на пътуването учениците демонстрираха знания и езикови умения, отлично познаване на маршрута и туристическите обекти в гр. Копривщица.

Гости на СПГТ

Из живота на СПГТ – върешни и международни дейности

Годишна награда
Гости от Италия

МЕТРО Академия
Ден на отворените врати
Копривщица
11 ж
ВИПУСК 2018