За училището

Софийска професионална гимназия по туризъм

обявява свободни места за VIII клас, към 16.08.2022 г.:

СпециалностБрой места
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – Немски език1

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА КЛАСИРАНЕ

за попълване на освободени места

Вид дейностСрок (дата/час)
1.Подаване на заявления и документи за участие в класиранеот 16.08.2022 г. до 18.08.2022 г. от 09:00 до 16:00 ч.
2.Класиране на учениците18.08.2022 г. – 16,30 ч.
3.Обявяване на списъка с приетите ученици18.08.2022 г. – 16,30 ч.
4.Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране19.08.2022 г. от 09:00 до 16:30 ч.

Необходими документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Свидетелството за основно образование;

3. Медицинско свидетелство;

4. Декларация-съгласие за личните данни (по образец);


Софийска професионална гимназия по туризъм

обявява свободни места за VIII клас, към 12.08.2022 г.:

СпециалностБрой места
Кетъринг – Руски език1

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА КЛАСИРАНЕ

за попълване на освободеното място

Вид дейностСрок (дата/час)
1.Подаване на заявления и документи за участие в класиранеот 12.08.2022 г. до 15.08.2022 г. от 09:00 до 16:00 ч.
2.Класиране на учениците15.08.2022 г. – 16,30 ч.
3.Обявяване на списъка с приетите ученици15.08.2022 г. – 16,30 ч.
4.Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране16.08.2022 г. от 09:00 до 16:30 ч.

Необходими документи:

1. Заявление до директора (по образец);

2. Свидетелството за основно образование;

3. Медицинско свидетелство;

4. Декларация-съгласие за личните данни (по образец);


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕЛИНК


Официално връчване на дипломи и свидетелства за професионална квалификация на Випуск 2022г.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 20220622_094928-1-1024x478.jpg

ДОМАКИНСТВО И УСПЕХИ НА СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ НА НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ – линк