Седмично разписание

Седмична програма   – I – ви срок 2023/2024 учебна година от 15.09.2023 г.

8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас


Учениците имащи часове по учебна практикa за I учебен срок  могат да ползват допълнителна информация за мястото и времето на провеждането. За уточняване на подробности, относно провеждането на практиките се свържете със съответните учители.