Профил на купувача

  • Обяви 2023 г.

  • Обяви 2021 г.
    02.08.2021 год.; Заповед за класиране на търга
  • 14.06.2021 год.: Обява за Откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 кв. м. за инсталиране на автомат за кафе и топли напитки в сградата на училището. Заповед за Откриване на процедура по провеждане на търга
  • 22.02.2021 год.: Обява за Откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 60 кв.м. за училищен бюфет в сградата на училището. Заповед за Откриване на процедура по провеждане на търга
  • 01-04-2021 год.: Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг

  • Обяви 2017 г.
  • 1. 13-03-2017 год.:  Обява за Откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 60 кв.м. за училищен бюфет в сградата на училището.  Заповед за Откриване на процедура по провеждане на търга.
  • 2. 20-04-2017 год.: Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг.