Стипендии

 • Критерии за допускане и класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии за II срок на учебната 2023/2024 година ЛИНК
 • Срок за подаване на документи за получаване на стипендии за II-ри срок на учебната 2023/2024 г. –  12.03.2024 г. /включително/. Заявление за попълване.
 • Стипендии за отличен успех по чл 4, ал.1, т.1 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане достъпа до образованието по чл 4, ал.1, т.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици без родител, родители по чл 4, ал.1, т.4 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици само с един жив родител по чл 4 ,ал.4  от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии по защитени от държавата специалности и професии по чл 4, ал.1, т.6 от Постановление 13-21.01.2021 г.
 • Стипендии за постигнати образователни резултати по чл 7, ал.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл 4, ал.1, т.3 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Критерии за допускане и класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии за I срок на учебната 2023/2024 година ЛИНК
 • Срок за подаване на документи за получаване на стипендии за I-ви срок на учебната 2023/2024 г. –  27.10.2023 г. /включително/. Заявление за попълване.
 • Стипендии за отличен успех по чл 4, ал.1, т.1 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане достъпа до образованието по чл 4, ал.1, т.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици без родител,родители по чл 4, ал.1, т.4 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици само с един жив родител по чл 4 ,ал.4  от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии по защитени от държавата специалности и професии по чл 4, ал.1, т.6 от Постановление 13-21.01.2021 г.
 • Стипендии за постигнати образователни резултати по чл 7, ал.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл 4, ал.1, т.3 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Критерии за допускане и класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии за II срок на учебната 2022/2023 година ЛИНК
 • Срок за подаване на документи за получаване на стипендии за II-ри срок на учебната 2022/2023 г. –  10.03.2023 г. /включително/. Заявление за попълване.
 • Стипендии за отличен успех по чл 4, ал.1, т.1 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане достъпа до образованието по чл 4, ал.1, т.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици без родител,родители по чл 4, ал.1, т.4 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици само с един жив родител по чл 4 ,ал.4  от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии по защитени от държавата специалности и професии по чл 4, ал.1, т.6 от Постановление 13-21.01.2021 г.
 • Стипендии за постигнати образователни резултати по чл 7, ал.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл 4, ал.1, т.3 от Постановление 328-27.12.2017 г.

 • Критерии за допускане и класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии за I срок на учебната 2022/2023 година ЛИНК
 • Срок за подаване на документи за получаване на стипендии за I-ви срок на учебната 2022/2023 г. –  28.10.2022 г. /включително/. Заявление за попълване.
 • Стипендии за отличен успех по чл 4, ал.1, т.1 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане достъпа до образованието по чл 4, ал.1, т.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици без родител,родители по чл 4, ал.1, т.4 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици само с един жив родител по чл 4 ,ал.4  от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии по защитени от държавата специалности и професии по чл 4, ал.1, т.6 от Постановление 13-21.01.2021 г.
 • Стипендии за постигнати образователни резултати по чл 7, ал.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл 4, ал.1, т.3 от Постановление 328-27.12.2017 г.

 • Критерии за допускане и класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии за учебната 2021/2022 година виж
 • Срок за подаване на документи за получаване на стипендии за II-ри срок на учебната 2020/2021 г. –  15.03.2021 г. /включително/. Заявление за попълване.
 • Стипендии за отличен успех по чл 4, ал.1, т.1 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане достъпа до образованието по чл 4, ал.1, т.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл 4, ал.1, т.3 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици без родител,родители по чл 4, ал.1, т.4 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за подпомагане на ученици само е един родител по чл 4 ,ал.4  от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии за постигнати образователни резултати по чл 7, ал.2 от Постановление 328-27.12.2017 г.
 • Стипендии по защитени от държавата специалности и професии по чл 4, ал.1, т.6 от Постановление 13-21.01.2021 г.