Седмично разписание

Седмична програма   – II – ри срок 2023/2024 учебна година от 06.02.2024 г.

8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас


Учениците имащи часове по учебна практикa за II учебен срок  могат да ползват допълнителна информация за мястото и времето на провеждането. За уточняване на подробности, относно провеждането на практиките се свържете със съответните учители.