Седмично разписание

Седмична програма  – II-ри срок 2022/2023 учебна година от 06.02.2023 г.

8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

Учениците имащи часове по учебна практикa за II учебен срок могат да ползват допълнителна информация за мястото и времето на провеждането. За уточняване на подробности, относно провеждането на практиките се свържете със съответните учители.