ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


Софийска професионална гимназия по туризъм

обявява свободни места за VIII клас, към 13.10.2022 г.:  – ЛИНК


Софийска професионална гимназия по туризъм

обявява свободни места за VIII клас, към 30.09.2022 г.:  – ЛИНК


Софийска професионална гимназия по туризъм

обявява свободни места за VIII клас, към 19.09.2022 г.:ЛИНК


Софийска професионална гимназия по туризъм

обявява свободни места за VIII клас, към 05.09.2022 г.:ЛИНК


Софийска професионална гимназия по туризъм

обявява свободни места за VIII клас, към 16.08.2022 г.:ЛИНК


Софийска професионална гимназия по туризъм

обявява свободни места за VIII клас, към 12.08.2022 г.:ЛИНК


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕЛИНК


В изпълнение на график по приемането на ученици в неспециализираните училища за учебната 2022-2023 г. по държавен план-прием към заповед № РД 09-1808/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка със заповед № РД- 1596/24.06.2022 г. на директора на СПГТ – училищната комисия по прием на ученици в VIII клас
О Б Я В Я В А
График за работа на комисията:

 1. Записване на ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –
  13.07.2022 г. – 15.07.2022 г. вкл.
 2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 21.07.2022 г. – 22.07.2022 г.
 3. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01.08.2022 г. – 02.08.2022 г.
 4. Попълване на незаетите места след трети етап на записване и класиране – съгласно график

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СПГТ ЗА УЧЕБНАТА
2022/2023 ГОДИНА, СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Специалност: „Кетъринг“, професия: „Ресторантьор “ с разширено изучаване на руски език – 26 ученика
 2. Специалност: „Кетъринг“, професия: „Ресторантьор “ с разширено изучаване на испански език – 26 ученика
 3. Специалност: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, професия: „Ресторантьор “ с разширено изучаване на италиански език – 26 ученика
 4. Специалност: „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, професия: „Ресторантьор “ с разширено изучаване на немски език – 26 ученика
 5. Специалност: „Организация на обслужването в хотелиерството“, професия:  „Администратор в хотелиерството“ с разширено изучаване на английски език – 26 ученика
 6. Специалност: „Организация на хотелиерството“, професия: „Хотелиер“, с разширено изучаване на английски език – 26 ученика
 7. Специалност: „Екскурзоводско обслужване“, професия: „Екскурзовод“,с разширено изучаване на английски език – 26 ученика

Кандидатстване по Наредба 10/01.09.2016 г.  с бал : тест  Български език и литература х 2 ,тест  Математика х 2 и  оценки по Биология и здравно образование и География и икономика от Свидетелството за основно образование

          ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИТЕ:

  ВИД ДЕЙНОСТ  СРОК
1.Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10/01.09.2016 г.05-07 юли 2022г. вкл.
2.Обявяване на списъците  с приетите ученици на І-ви етап на класиране  До 12 юли 2022г.
3.Записване на приетите ученици на І-ви етап на класиране или подаване на заявления за участие във ІІ-ри етап на класиране (в СПГТ)  От 13 – 15 юли 2022г. вкл.
4.Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІ-ри етап на класиранеДо 20 юли 2022г.  
5.Записване на приетите ученици на ІІ-ри етап на класиране (в СПГТ)От 21 – 22 юли 2022г. вкл.
6.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ-ри етап на класиране  25 юли 2022г.
7.Подаване на документи за участие в ІІІ-ти етап на класиране26-27 юли 2022г. вкл.
8.Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране  29 юли 2022г.
9.Записване на приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране (в СПГТ)01 – 02 август 2022г. вкл.
10.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ-ти етап на класиране  03 август 2022г.

Свободни места за ученици през учебната 2022-2023 година към 09.09.2022г. – ЛИНК

Свободни места за ученици през учебната 2022-2023 година към 24.08.2022г. – ЛИНК

Свободни места за ученици през учебната 2022-2023 година към 23.08.2022г. – ЛИНК

Свободни места за ученици през учебната 2022-2023 година към 12.08.2022г. – ЛИНК

Свободни места за ученици през учебната 2022-2023 година към 29.07.2022г. – ЛИНК

Свободни места за ученици през учебната 2022-2023 година към 19.07.2022г. – ЛИНК

Свободни места за ученици през учебната 2022-2023 година към 13.07.2022г. – ЛИНК

Свободни места за ученици през учебната 2022-2023 година към 01.07.2022г. – ЛИНК