Правилници

ПРАВИЛНИК за работа и обучение в СПГТ в условията на covid-19 през учебната 2021/2022 година – линк

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 г. ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА – линк

Правилник за ДЕЙНОСТТА на СПГТ

Ако желаете да научите вашите права и задължения може да се запознаете с правилника на СПГТ.