Бюджет и финанси

Документи – 2024

Бюджет 2024 – линк

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2024 г. – линк

Документи – 2023

Бюджет 2023 – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.12.2023 г. – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.09.2023 г. – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.06.2023 г. – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2023 г. – линк


Документи – 2022

Бюджет 2022 – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.12.2022 г. – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.09.2022 г. – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.06.2022 г. – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2022 г. – линк

Документи – 2021

Бюджет 2021 – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.12.2021 г. – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.09.2021 г. – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.06.2021 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2021 г. – линк

Документи – 2020

Бюджет 2020 – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.12.2020 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.09.2020 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.06.2020 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2020 г. – линк

Документи – 2019
Бюджет 2019 – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.12.2019 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.09.2019 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.06.2019 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2019 г. – линк

Документи – 2018
Бюджет 2018 – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.12.2018 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.09.2018 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.06.2018 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2018 г. – линк

Документи – 2017
Бюджет 2017 – линк

Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.12.2017 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.09.2017 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2017 г. – линк 
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.06.2017 г. – линк


Документи – 2016
Бюджет 2016 – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2016 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.06.2016 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.09.2016 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.12.2016 г. – линк


Документи – 2015
Бюджет 2015 – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.03.2015 г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.06.2015г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 30.09.2015г. – линк
Отчет за касово изпълнение на бюджета на СПГТ към 31.12.2015 г. – линк