Програми, проекти и прояви

Успешно реализиран проект на Софийска професионална гимназия по туризъм от 02 юли до 15 юли 2023 г.  за двуседмична практика по проект 2020-1-BG01-KA116-078451, финансиран по Програма Еразъм в гр. Виена, Австрия. По време на практическото обучение 20 наши ученици имаха шанс да почерпят опит и усъвършенстват професионалните си умения, работейки в много добри ресторанти, предлагащи както традиционна австрийска, така и интернационална кухня. С желание, настроение и отговорност те участваха пълноценно в приготвянето на различни ястия и напитки и предлагането им на гостите на ресторантите. Свободното време използваха за запознаване с богатото културно наследство на страната, да усетят и почувстват духа на Виена! – линк


През учебната 2022-2023 година СПГТ приключи успешно проект „Entrepreneurial teenager on an ecological career path“ / „Предприемчив тинейджър с екологична кариера”, проект с 6 мобилности, организиран от полско училище Zespol Szkol Administracyjno-Ekonomicznych, осъществяван със съдействието и финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+/ КД2 «Партньорства за училищен обмен», съгласно Договор № 2020-1-PL01-KA229-081440_5  – линк


През учебната 2022-2023г. Софийска професионална гимназия по туризъм се включи в дейностите по Проект   BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” – Линк


Домакинство на СПГТ: Проект №2020-1-PL01-KA229-081440 програма ЕРАЗЪМ+

От 26.09 до 30.09.2022 г. Софийска професионална гимназия по туризъм бе домакин на четвъртата мобилност от двугодишния проект „Предприемчив тинейджър по пътя на екологичната кариера“.  Темата на мобилността беше свързана с туризма, тематичните селища в Европа, екологията в туризма и др. Координаторът от Полша, партньорите от Германия, Испания, Италия и Португалия, както и ние като домакини подготвихме подходящи презентации, упражнения и интеграционни игри, като изпълнихме всички заложени цели в програмата. През интензивната и интересна седмица участниците и техните учители посетиха Рилски манастир и гр. Копривщица, като част от културната програма по проекта.

За снимки от домакинството – ЛИНК


Работна среща от проект 2020-1-PL01-KA229-081440_5 на тема „Предприемчив тинейджър в екологична кариера“ по Програма „Еразъм +“


От 02 до 06 ноември 2021 в гр. Гдиня, Полша, се проведе първата работна среща от проект 2020-1-PL01-KA229-081440_5 на тема  „Предприемчив тинейджър в екологична кариера“ по  Програма „Еразъм +“ с инициатор полското училище ZSAE и партньори пет училища от ЕС. 


Еразъм +

2020-1-BG01-KA116-078451 на тема „Образование, ориентирано към бъдещето“


През периода 2020-2021 година Софийска професионална гимназия по туризъм реализира проект № 2020-1-BG01-KA116-078451 за практика на 20 ученици 11 клас от гимназията в гр. Болоня, Италия на тема „Образование, ориентирано към бъдещето“ и за обмен на 10 учители по професионална подготовка в гр. Париж, Франция, осъществяван със съдействието и финансовата подкрепа на програма „Еразъм+”. Повече за проекта и неговата реализация може да видите в презентацията.


2020-1-PL01-KA229-081440_5 – Предприемчив тинейджър в екологична кариера


Entrepreneurial teenager on an ecological career path.

„Предприемчивият тинейджър по пътя на екологичната кариера“

: 2020-1-PL01-KA229-081440_5

Програма „Еразъм+ “         Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

2020-1-PL01-KA229-081440_5 – Предприемчив тинейджър в екологична кариера


Проект № 2019-1-BG01-KA116-062062 за практика на 25 ученици 12 клас от гимназията през октомври 2020г. в гр. Малага, Испания на тема „Трансфер на испански опит в здравословното хранене“, осъществяван със съдействието и финансовата подкрепа на програма „Еразъм+”.


2019-1-BG01-KA116-062062 – Трансфер на испански опит в здравословното хранене

Проект № 2019-1-BG01-KA116-062062 за практика на 25 ученици 12 клас от гимназията през октомври 2020г. в гр. Малага, Испания на тема „Трансфер на испански опит в здравословното хранене“, осъществяван със съдействието и финансовата подкрепа на програма „Еразъм+”. Повече за проекта и неговата реализация може да видите в презентацията.

2018-1-PL01-KA229-050548_3 Предприемачеството – ключ към успеха


“Entrepreneurship – key to success”
„Предприемачеството – ключ към успеха”

Програма „Еразъм+ “
Сътрудничество за иновации и обмен на
добри практики (КД2)
2018-2019

№ 2018-1-PL01-KA229-050548_3

Повече за проекта и неговата реализация може да видите в презентацията.

2016-1-BG01-KA102-023073 – Германия, гр. Лудвигсхафен


Хармонизиране на

Европейското кулинарно изкуство

с Българските традиции

в областта на храненето

Проект 2016-1-BG01-KA102-023073  Програма Еразъм+

 Проект за практика  на 20 ученици от 11-ти клас на СПГТ проведен
от 17 април до 10 май 2017 г. в
гр. Лудвигсхафен, Германия осъществен с финансовата
 подкрепа на Европейския съюз
по
 Програма “Еразъм+”
 

2015-1-BG1-KA102-013800 Германия, Лудвигсхафен


Желание за професионална среща с европейските хранителни вкусове № 2015-1-bg1-ka102-013800
Повече за проекта и неговата реализация може да видите в презентацията.


Младежта на Европа открива различните лица на рекламата


Младежта на Европа открива различните лица на рекламата

The European youth discover ads different faces

Училището ни отново спечели проект за многостранно училищно партньорство по секторна програма „Коменски”. Проектът ще продължи през 2012 – 2014 г. Този път партньорите ни са училищата от Полша (гр.Гдиня), Франция (гр. Марсел), Италия (гр. Капо д’Орландо), Испания (Картахена), Словения (гр. Кръшко), Турция (гр. Измир) и Германия (гр.Любек). Учениците от 8-те европейски страни ще се „гмурнат” надълбоко в темата за рекламата. Главната цел на проекта е придобиване на знания за влиянието на рекламата върху тинейджерите. Учениците ще се научат как да използват по-разумно медиите и социалните сайтове, как се създават рекламни послания според законните и етични норми. Работейки в интернационални групи, учениците ще подобрят нивото си на английски език и ще усъвършенстват уменията си, свързани не само с темата на проекта, но също и с работата в екип, със социалното общуване, използването на информационни и комуникационни технологии.
www.matej.info/comenius
Презентация на проекта за 2012-2013.
Презентация на проекта за 2012-2014.
Първата мобилност по проекта беше в Полша и се проведе от 21 до 27 октомври 2012 година. Информация може да видите тук.
Втората мобилност по проекта беше в Испания и се проведе от 10 до 17 февруари 2013 година. Информация може да видите тук.
Третата мобилност по проекта беше във Франция и се проведе от 26 май до 1 юни 2013 година. Информация може да видите тук.
Четвъртата мобилност по проекта беше в Турция и се проведе от 3 до 9 ноември 2013 година. Информация може да видите тук.
Петата мобилност по проекта беше в Италия и се проведе от 16 до 22 март 2014 година. Информация може да видите тук.
Шестата мобилност по проекта беше в Словения и се проведе от 25 до 30 май 2014 година. Информация може да видите тук.

Както сме различни, така сме и същите

Както сме различни, така сме и същите

DIFFERENT AND THE SAME.     Presentation

www.comeniusdifferentandthesame.eu

От 7 до 10 ноември 2011 година училището ни беше домакин на поредната, шеста среща по проект за многостранни партньорства по продрама Коменски “The different and the same”. Information


„Както сме различни, така сме и същите”

През 2010-2012 г. учениците и учителите от СПГТ работиха по проект за многостранно училищно партньорство по секторна програма „Коменски”. Партньорството включваше участието на седем европейски училища от Германия, Румъния, Швеция, Литва, Испания, Унгария и България. В рамките на проекта се осъществиха седем работни срещи между учители и ученици от партниращите училища. По време на работните сесии и семинари представителите на различните училища се опознаха, обменяха информация за своите държави, градове и училища, планираха съвместната си работа и представяха резултатите от нея. Партньорите научиха много за историята, бита, местните традиции, празници и култура на тези страни. Освен лични срещи, учителите и учениците от седемте държави активно общуваха помежду си и по интернет през целия период на проекта и вероятно това приятелство ще продължи и след приключването му. Неусетно след всяка следваща среща се преодоляваха географските, езикови и културни граници и „различията” ни, и се виждаше все повече, че сме „същите”, което е и основната идея на проекта.   Презентация.
www.comeniusdifferentandthesame.eu

Традиции в храненето на България и Франция ХХ и ХХІ век


Традиции в храненето на България и Франция ХХ и ХХІ век

Френския лицей Антонин Карем  и  СПГТ

Отчет и подробности за събитието може да видите ТУК

Водни дарове от природата


Водни дарове от природата

Проекта

“Водни дни дарове от природата“, е насочен към 12 ученика от Софийска професионална гимназия по туризъм. Те имат необходимия обем от знания на професионални компетенции, да работят като готвачи и сервитьори. Проекта има три главни цели:

• Учениците ще общуват на английски с техните френски партньори, което ще подобри техните езикови умения. Трябва да се научат да работят в международен екип.

• Учениците ще обменят професионални знания и умения в областта на подготовка на морски, речни и езерни продукти/ риби /

• Учениците ще се запознаят с хранителните традиции на двете страни- България и Франция.

Главната задача на двете училища е да научат учениците, как да работят в международен екип и да преодолеят езиковите бариери. Крайния продукт на проекта е специализиран рецептурник на английски език, който ще включва български и международни рецепти .

Отчет и подробности за събитието може да видите ТУК

2013-1-BG1-LEO01-08877 Германия, Лудвигсхафен


„Европейска мобилност – възможност за постигане на по-добра трудова заетост“
№ на проекта: 2013-1-BG1-LEO01-08877

Проекта е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на Програма „Учене през целия живот“ към секторната програма „Леонардо да Винчи“ 20 ученика придружени от 2 учители осъществиха проекта в Германия – гр. Лудвигсхафен.
Презентация на проекта може да видите тук..

2012-1-BG1-LEO01-06785 Испания, Валенсия

„Европейски старт в желаната професия“ № 2012-1-BG1-LEO01-06785

Проекта е осъществен благодарение на финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на Програма „Учене през целия живот“ към секторна програма „Леонардо да Винчи“ 20 ученика придружени от 2 учители практикуваха в гр. Валенсия от 23.04.2013 до 16.05.2013 г.

Повече подробности можете да видите тук..

2011-1-BG1-LEO01-04767 Италия, Сенигалия


„Европейска стълба към професионален успех“ № 2011-1-BG1-LEO01-04767 Проекта е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския Съюз в рамките на ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ – към секторна програма „Леонардо да Винчи“ която подкрепя и подпомага професионалното образование и обучение в България. 20 ученика практикуваха 3 седмици като готвачи и сервитьори в Италия – гр. Сенигалия в периода от 22.04.2012 до 13.05.2012г.  Повече подробности можете да видите тук..

2009-1-BG1-LEO03-1862 Англия, Плимут

Креативен подход в професионалното образование в областта на кетъринга
№ 2009-1-BG1LEO03-1862 PLYMOUTH 2010

Проекта е реализиран със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския Съюз и Education and Culture DG, Lifelong Learning Programe и Център за Развитие на Човешките Ресурси. Повече за проекта … тук..

В рамки на проекта е изработен кулинарен англо-български речник, включващ думи и изрази от кетъринга, който може да разгледате тук..

2009-1-BG1-LEO01-01674 Германия, Италия

Европейски стандарти за приготвяна и поднасяне на храни и съчетаването им с различни вина 2009-1-BG1-LEO01-01674

Проекта е реализиран със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския Съюз и Секторна програма “Леонардо да Винчи”.

 Повече за проекта … тук.

2008-1-BG1-LEO03-00346 Испания, Барцелона

ПРОГРАМА „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” МОБИЛНОСТ/ОБМЕН ПРОЕКТ:ЕВРОПЕЙСКИ ИНОВАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

2008-1-BG1-LEO03-00346

за повече информация БГ

2008 г. Професионално обучение в БГ – Германия, Лудвихсхофен


2008 г. ГЕРМАНИЯ гр. Лудвихсхофен

Проект: „Традиции, Професионализъм, Реализация –
европейски измерения на професионалното обучение в България“

реализиран от 25 май – 21 юни 2008 г.

 Слайд шоу – клип на проекта.

2008 г. Професионално обучение в БГ– Италия, Синегалия


2008г. ИТАЛИЯ Синегалия

Проект: „Традиции, Професионализъм, Реализация –
европейски измерения на професионалното обучение в България“

реализиран от 27 април – 19 май 2008 г.

 Слайд шоу – клип на проекта.

2008 г. Ресторант и Туризъм – Италия, Сицилия


2008г. ИТАЛИЯ Сицилия

Европейска програма за подпомагане на професионалното образование и обучение в България

Проект: „Ресторант и Туризъм –
печеливша двойка за реализация на храненето от Европа в Европа „

реализиран от 29 март – 18 април 2008 г.

 Слайд шоу – клип на проекта.

2007 г. Истинско партньорство – Италия, Синегалия


2007 г. ИТАЛИЯ Синегалия
Европейска програма за подпомагане на професионалното образование
Проект: „Истинско партньорство: СПГТ – Панцини“
реализиран от 26 април – 17 май 2007 г. Слайд шоу – клип на проекта.

2002 г. Професионалните умения – Италия, Падуа


ИЗПЪЛНЕН ПРЕЗ 2002г. В ИТАЛИЯ В гр. ПАДУА

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ УМЕНИЯ В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА И ПАДАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ БАРИЕРИ”
ПАРТНЬОРИ: ТЕХНИКУМ ПО ХРАНЕНЕ И ХОТЕЛИЕРСТВО
И
БЪЛГАРО-ИТАЛИАНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ – гр. ПАДУА

24 Ученика / 13 момичета и 11 момчета oт 11 и 12 кл./ практикуваха в елитни ресторанти в гр. Падуа като готвачи и сервитьори. Работен език беше английският език. Практиката завърши с получаване на Сертификати за проведения стаж, които заедно с Дипломата за средно образование и Свидетелството за Професионална квалификация имат тяжест пред Работодатели в България и Италия за намиране на работа в престижни ресторанти. Десет от участниците в проекта бяха поканени от италианските работодатели след дипломирането си да започнат работа в Италия. Благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Леонардо да Винчи” участниците в проекта бяха оценени за пръв път от чуждестранен работодател. Те имаха огромна полза от проведения проект защото:
* Успяха да проверят научената теория и практика в Техникума по хранене и хотелиерство – гр.София
* Видяха къде са много добри и къде имат нужда от по-голямо усъвършенстване в професията си.
* Убедиха се, че са в състояние да се справят с ежедневния си живот в чуждо езикова и професионална работна среда.
* Вникнаха по-добре в същността на европейските стандарти и начин на живот.
* Почувстваха приятелско и добронамерено отношение от италианските си колеги.
* Получаването на италиански Сертификат повиши самочувствието им за намиране на работа на пазара на труда.
В почивните дни бяха организирани посещения на забележителности, които се намираха в близост до гр. Падуа – романтичния град Верона за който учениците знаеха от часовете по Литература. Вълнуващо беше посещението на къщата на Жулиета, световно известния оперен театър на открито „Арена ди Верона”, Незабравим спомен остана в цялата група от посещението на световно известния парк „Валсанзибио”, както и посещенията на параклиса Скровени в гр. Падуа, където човек може да се наслади на стенописите на Джото – световно известен художник от времето на Ренесанса. На връщане към България беше посетен и гр. Венеция, които впечатли учениците със своята уникалност и история.
Участниците в проекта разпространиха ново придобития си опит като след завръщането си осъществиха „Вечер на Италианската кухня” на която приготвиха и сервираха типични ястия от италианската кухня. На официалната вечер присъстваха официални представители на МОН, на РИ на МОН, на медии и много родители и учители от училището. Пред всички тях участниците в проекта разказаха за повишеното си самочувствие, за ползата от придобития опит, за вникването на практика на идеята за европейско гражданство и за повишената си обща култура с изпълнението на културната програма. Учениците представиха богат снимков материал от практиката в реалната работна среда и изказаха своята благодарност към Програма „Леонардо да Винчи” за предоставената им възможност да проведат своята първа международна практика в Италия

По мярка „Мобилност” за 2000 и 2001г- Проектът е отличен със „Сертификат за качество” и почетен плакет.

Отличените проекти са обозначени с този символ.

Сертификатите за качество, раздадени на Валоризационната конференция, са подписани от министъра на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов и министъра на труда и социалната политика Христина Христова

Каталог за ценители на виното


Австрийско-Български Проект

Проекта „Издаване на Каталог за ценители на виното в София„ се осъществява в рамките на проект tour.reg с финансовата подкрепа на
Austrian Development Agency – сътрудничество на Австрия с Източна Европа

tour.reg БЪЛГАРИЯ се осъществява от КултурКонтакт Австрия и
k.education Бюро за проекти София.

www.kulturkontakt.or.at

Подробности за събитието може да видите ТУК.

Отчет за дейността по проекта.

VIP класа


Австрийско-Български Проект

Проекта „V.I.P. класа“ се осъществява в рамките на проект tour.reg с финансовата подкрепа на
Austrian Development Agency – сътрудничество на Австрия с Източна Европа

tour.reg БЪЛГАРИЯ се осъществява от КултурКонтакт Австрия и k.education Бюро за проекти София.

www.kulturkontakt.or.at

Име на проекта: “V.I.P.класа” – 2006/2007 учебна година

Цел на проекта: Да се организират кулинарни гостувания на утвърдени готвачи в учебния ресторант на СПГТ, които приготвят съвместно с ученици авторска съвременна кухня за клиенти на ресторанта.

Подробности за събитието може да видите ТУК.

Презентацията на проекта може да видите ТУК

Отчет за дейността по проекта.


Подкрепа за успех


Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

СПГТ обявява процедура за подбор за заемане на длъжността „Образователен медиатор“ за работа по проект „Подкрепа за успех“ на 4 часа.   Изискванията за заемане на длъжността са съгласно длъжностна характеристика, разработена за целите на проекта. Документи за кандидатстване (автобиография и копие от диплома за завършено образование) се приемат в канцеларията на СПГТ до 12.00 часа на 18.09.2919 г.