Обществен съвет


ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата
Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.  Издаден от министъра на образованието и науката

Обществен съвет на СПГТ в Състав:

Председател:

Йордан Драганов

Членове:

  1. Георги Пашов – старши експерт в РУО София – град – председател на финансиращия орган
  2. Мария Шопова
  3. Ива Павлова
  4. Петя Стоянова
  5. Цветелина Христова
  6. Славе Бързанов – представител на Областния управител