Документи за учителя


Материали от семинара проведен на 14-09-2020 г.

Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика – линк

Ресурси за НВО 10 клас


ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ X клас

Тренировъчна сесия 27-31.05.2019 г.

Въпроси от Модул-1

Модул-2:

Условие на задачата

ресурси: bg-visitors.xls , logo.png

___________________________________________________________________

Презентация за организиране и провеждане на НВО юни 2018.

Примерен тест Модул 1 – 2018.

УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА  Модул 2 – 2018.

Ресурси – climate.xls

___________________________________

Примерен тест 2017 online за Модул 1

Задачи Модул 2:

  1.  Олимпиада-2016
  2.  Олимпиада-2017
  3. Реките в света – презентация

____________________________________________________________

Ресурси:

Олимпиада по Информатика -2016 *.xls

Олимпиада по Информатика -2017 *.xls

Климат *.xlsx

Реки *.doc

Водопади *.docx