Графици

  • Графици

2022/2023 учебна година –  на 2 смени, учебните занятия са с : начало – 7:30, край – 19:00.
Паралелките, разпределението на класните стаи, класните р-ли, смените, график за биенето на звънеца, междучасията – може да се видите и  ТУК   и разпечатате.