Графици

График за консултациите на педагогическите специалисти в СПГТ ЛИНК


През учебната 2022/2023 година –  на 2 смени, учебните занятия са с начало – 7:30 и край – 19:00.
Паралелките, разпределението на класните стаи, класните р-ли, смените, график за биенето на звънеца, междучасията – може да се видите и  ТУК   и разпечатате.