Графици


График за консултациите за I учебен срок на педагогическите специалисти в СПГТ, можете да видите ТУК


График за провеждане на втория час на класния ръководител за I учебен срок в СПГТ, можете да видите ТУК


През учебната 2023/2024 г. обучението е на две смени и учебните занятия са с начало – 07:30 ч. и край – 19:00 ч.
Паралелките, разпределението на класните стаи, класните ръководители, смените, графика за биенето на звънеца и междучасията за първия учебен срок можете да видите  ТУК