Графици


График за консултациите за II учебен срок на учебната 2023/2024 година на педагогическите специалисти в СПГТ, считано от 08.04.2024 г. можете да видите ТУК


График за провеждане на втория час на класния ръководител за II учебен срок на учебната 2023/2024 година в СПГТ, можете да видите ТУК


През учебната 2023/2024 г. обучението е на две смени и учебните занятия са с начало: 07:50 ч. и край: 18:00 ч. – считано от 08.04.2024 г.
Графика за биенето на звънеца и междучасията за втория учебен срок от 08.04.2024 г. можете да видите  ТУК

Паралелките, разпределението на класните стаи, класните ръководители и смените от 08.04.2924 г. можете да видите ТУК