Седмично разписание

 • Седмична програма  – I-ви срок 2022/2023 учебна година от  15.09.2022г.
 • 8 клас
  9 клас
  10 клас
  11 клас
  12 клас

 • Учениците имащи часове по учебна практика могат да ползват допълнителна информация за мястото и времето на провеждането. За уточняване на подробности, относно провеждането на практиките се свържете със съответните учители.