Седмично разписание

 • Седмична програма  – II-ри срок 2021/2022 учебна година; от  01.02.2021
 • 8 клас
  9 клас
  10 клас
  11 клас
  12 клас

 • Учениците имащи часове по учебна практика могат да ползват допълнителна информация за мястото и времето на провеждането. За уточняване на подробности, относно провеждането на практиките се свържете със съответните учители.