Приложения за обучение в електронна среда

Правилата за обучение в електронна среда 

Вътрешни правила за работа в електронна среда ЛИНК

Във връзка с писмо на МОН № 9105-421/08.12.2020 г., вх. № РУО1-34870/08.12.2020 г., Ви информираме следното:

Електронните профили от muna …@edu.mon.bg са персонални! Тези служебни акаунти ще бъдат активни, докато учителят преподава в системата на училищното образование, респективно докато ученикът посещава училище от I до ХII клас. С тях поетапно ще бъдат интегрирани всички платформи и информационни системи, използвани в образователния процес, поради което правилното им разпространение и съхранение е от изключителна важност!

Всеки профил отговаря на точно определен потребител и всеки трябва да се отнася отговорно и да пази своите данни. Да не се предоставя информация за потребителски имена и пароли на трети лица, както и в различни електронни платформи и социални мрежи. Да не се публикуват кодове на класни стаи в незащитени групи и канали!

В профила си всеки потребител следва да въведе информация, с чиято помощ да може сам бързо да смени компрометирана или забравена парола – алтернативен имейл и/или мобилен телефон. Ако такава информация не е въведена, смяната на парола може да бъде извършена единствено от директора/администратора на училището.

При съмнение за кражба на потребителски профил или компрометиран профил, незабавно да се уведоми директора/администратора в училище.

На учениците и учителите следва да се обърне специално внимание на следните аспекти: 


Teams

Учениците от 8-ми класове да опреснят/регистрират своите акаунти за Office 365 ( и Teams) в зависимост от статуса в предишното им училище.

  1. В случай, че  не са получили/не знаят нищо за тези акаунти: – да напишат Ново съобщение в ШКОЛО до Емил Аврамов /администратор за ШКОЛО и Office 365(Тeams) при СПГТ/ и да поискат своя персонален акаунт.
  2. В случай, че са получили, но са забрави акаунта/паролата – да опитат ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА и да следват инструкциите. При неуспешен опит  – да напишат Ново съобщение в ШКОЛО до Емил Аврамов /администратор за ШКОЛО и Office 365(Тeams) при СПГТ/ и да поискат ресетване на своя акаунт.
  3. След като влезете в Office 365 през браузер, моля актуализирайте Вашият профил с реален имейл и тел. номер, за да можете да възстановите достъпа при забравена парола.

Виртуалната класна стая – Teams е част от Office 365. Teams има също така настолно и мобилно приложение, което може изтеглите и инсталирате.

Успех.


ШКОЛО

Уважаеми колеги,
„Школо“ предлага дистанционна форма на обучение през платформата, която ще помогне учебният материал да достигне лесно до учениците. Това може да се направи чрез модулите „ Учебно съдържание“, „ Тестове“ и „Комуникация“. Тях може да намерите в пълния пакет ,Дигитален лидер“ на платформата.
Дава възможност да записвате обучителни видеа към своите ученици. Те могат да бъдат качвани и изпращани много лесно и бързо в платформата на „Школо“.
Екипът на „Школо“ има подготвени клипове за това как Вие да създавате видео съдържание и как да работите с функционалностите (модулите), които ще помогнат за изпращането на нужното учебно съдържание към учениците ни.

  1. видео – Учебни материали и съобщения към ученици
  2. видео – Тестове
  3. видео – Софтуер за записване на видеа
    /линкове към обучителните видеа вижте по-долу/

Възможни са и други варианти за преподаване и учене от разстояние – обучение чрез самоподготовка, онлайн консултации, използване на онлайн платформи за обучение, онлайн обучение в реално време, електронна комуникация, линкове към безплатни образователни ресурси, социални мрежи, поставяне на конкретни индивидуални и групови задачи и др.