Екип

БЕЛ:

Анета Гегова,

Диана Генова,

Емилия Георгиева,

Милка Виденова,

Рени Спасова,

Събина Добрева

Философия, Гражданско образование:

Дани Котев,

Диана Йорданова

Математика и ИТ:

Емил Аврамов – ръководител ИКТ,

Величка Стоимчева,

Величка Тухчиева,

Златина Милева,

Иван Георгиев,

Радка Янкова,

Роза Георгиева

Физика и астрономия:

Ваня Христова,

Мария Попова,

Радка Янкова

Химия и опазване на околната среда:

Ваня Христова,

Марияна Христова,

Биология и здравно образование:

Ваня Иванова,

Даниела Гусева

География и икономика:

Мариана Прелджич,

Станислава Симеонова,

Тошко Цекин

История и цивилизации:

Мариана Прелджич,

Миглена Атанасова,

Тошко Цекин

Английски език:

Димитър Иванов,

Иван Малинов,

Ирена Николова,

Искра Йорданова,

Маринела Иванова,

Михаил Стоичков

Изобразително изкуство:

Александрина Дакова

Немски език:

Ивелина Кирова,

Катерина Янкова

Руски език:

Елена Лютова,

Татяна Мидилева

Испански език:

Вишница Тричкович,

Мария Гилина

Италиански език:

Вишница Тричкович,

Иво Костадинов

Музика:

Живко Узунов

Физическо възпитание и спорт:

Венелин Добрев,

Димитър Димитров,

Емилия Антонова,

Иван Банков,

Мария Гераскова

Професионална подготовка:

инж. Анелия Виденова,

инж. Антония Димитрова,

Василка Стоилова,

Добринка Вълчева,

инж. Екатерина Петрова,

Елена Петкова,

Емилия Драганова,

инж. Жени Доцанова,

инж. Златка Добревска,

Катя Николова,

Красимира Атанасова,

инж. Мария Апостолова,

Мария Унджиева,

инж. Мария Чамова,

Михаела Златанова,

инж. Петя Димитрова,

Радостина Шанкова,

инж. Росица Кацарска,

Цветелина Ангелова,

инж. Юлия Панджерова

Екип за личностна подкрепа:

Светлана Попова – Педагогически съветник

Румен Рашков – Психолог