Държавни изпити

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Удължаване на срока за достъп до

сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ

  по дни и часове, както следва:

датаденчасмясто
14.06.2022 г. вторник 15.00 -17.00 Кабинет ЗДУД
15.06.2022 г. сряда 12.00 – 14.30 Кабинет ЗДУД

Достъпът до изпитните работи на зрелостниците ще се осъществява в тяхно присъствие лично от Цветелина Димитрова – ЗДУД.

От ръководството

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ

по дни и часове, както следва:

класдатаденчасмясто
  XII-А  09.06.2022 г.  четвъртък  14.00 -15.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Б  09.06.2022 г.  четвъртък  15.30 – 16.30  Кабинет ЗДУД
  XII-В  09.06.2022 г.  четвъртък  17.00 – 18.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Г  09.06.2022 г.  четвъртък  18.00 – 19.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Д  10.06.2022 г.  петък    8.00  –  9.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Е  10.06.2022 г.  петък    9.00 – 10.00  Кабинет ЗДУД
  XII-Ж  10.06.2022 г.  петък  11.00 – 12.00  Кабинет ЗДУД
   13.06.2022 г.  понеделник      9.30 -12.00  Кабинет ЗДУД

Достъпът до изпитните работи на зрелостниците ще се осъществява в тяхно присъствие лично от Цветелина Димитрова – ЗДУД.

От ръководството

Държавен зрелостен изпит по Български език и литература за 2021/2022     УЧЕБНА ГОДИНА СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ – 18.05.2022г.

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА 2021/2022     УЧЕБНА ГОДИНА СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ

ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТКЛАСЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ ДАТА/ДЕН/ЧАСПРАКТИКА ДАТА/ДЕН
РЕСТОРАНТЬОР/КЕТЪРИНГ/12 А     ИТ Е20. 05. 2022 /ПЕТЪК/ ПЪРВА ГРУПА: 10.00ч. ВТОРА ГРУПА: 13.30ч. СПГТІ И ІІ ГРУПА 31. 05. 2022 /ВТОРНИК / МЕТРО АКАДЕМИЯ
РЕСТОРАНТЬОР/КЕТЪРИНГ/12 Б     ИспЕ23. 05. 2022 /ПОНЕДЕЛНИК/ ПЪРВА ГРУПА: 8.30ч. ВТОРА ГРУПА: 12.00ч. СПГТІ  И ІІ ГРУПА 30. 05. 2022 /ПОНЕДЕЛНИК /   МЕТРО АКАДЕМИЯ
РЕСТОРАНТЬОР/ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗХР/12 В       АЕ20. 05. 2022 / ПЕТЪК / ПЪРВА ГРУПА: 10.00ч. ВТОРА ГРУПА: 13.30ч. СПГТІ  И ІІ ГРУПА   02. 06. 2022 /ЧЕТВЪРТЪК /   МЕТРО АКАДЕМИЯ
 РЕСТОРАНТЬОР/ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗХР/12 Г       НЕ27. 05. 2022 /ПЕТЪК/ ПЪРВА ГРУПА: 8.30ч. ВТОРА ГРУПА: 12.00ч. СПГТІ  и ІІ ГРУПА 01. 06. 2022  /СРЯДА/   МЕТРО АКАДЕМИЯ
РЕСТОРАНТЬОР/ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗХР/12 Д         РЕ26. 05. 2022 / ЧЕТВЪРТЪК / ПЪРВА ГРУПА: 8.30ч. ВТОРА ГРУПА: 12.00ч. СПГТІ И ІІ ГРУПА 03. 06. 2022 /ПЕТЪК/     СПГТ – учебен ресторант
ХОТЕЛИЕР/ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО12 Е          АЕ23. 05. 2022 / ПОНЕДЕЛНИК/ ПЪРВА ГРУПА: 8.30ч. ВТОРА ГРУПА: 12.00ч. СПГТ31. 05. 2022 /ВТОРНИК/  
ЕКСКУРЗОВОД/ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ/12 Ж     АЕ20. 05. 2022 /ПЕТЪК/ ПЪРВА ГРУПА: 10.00ч. ВТОРА ГРУПА: 13.30ч СПГТ01. 06. 2022 /СРЯДА/